fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Armens/benets polarisering

Karaktäristiskt för extremiteterna är att de till sin grundstruktur är osymmetriska. Denna osymmetri är synlig redan vid den 8. veckan. Under inverkan av tillväxtfaktor FGF-8 uppkommer i nedre kanten av AER (= den epiteliala tillväxtknoppen/anlaget) en s.k. zone of polarizing activity (ZPA-zon), som producerar en Shh (sonic hedgehog)-gradient. Shh-gradienten bestämmer den anterio-posteriella axeln, som bestämmer läget för tumme/lillfinger; stortå/lilltå.  
Den dorso-ventrala axeln, som bestämmer handrygg/handflata; fotrygg/fotsula, bestäms av signaler från somiterna och lateralskivans mesoderm samt från epiteliala gener såsom radical fringe och engrailed.

Extremitetens längdtillväxt regleras av celldelningssignaler från AER, som når mesenkymvävnad i den s.k. progress zonen. Dessutom expresseras HOX 9-13-generna kaskadmässigt. Från ryggmärgen och ryggmärgsganglierna löper nervbanorna längs samma rutter som musklerna och blodkärlen. Hudveck förenar de nybildade fingrarna och tårna. Hudvecken upplöses genom BMP-beroende programmerad celldöd. Hudvecken mellan fingrarna upplöses i början av 7. veckan. I slutet av samma vecka upplöses hudvecken mellan tårna. 

 

Den anterior-posterior (fram-bak) gradientens utvecking i extremiteterna.
Utvecklingen av t.ex. lillfinger, styrs av en Shh (sonic hedgehog) -gradient, som avges av mesenkymal vävnad i Posterior (orange).
I Anterior (gul) expresseras HOX-gener, som reglerar extremitetens utveckling.
AER = extremitetens tillväxtknopp  
NT = neuralrör  

 
 
Accessibility Feedback