fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Bildning av könsceller (gameter)
klass 3

Bildning av könsceller (gameter), sukusolujen muodustominen, formation of gametes

Bilden visar de primordiala könscellernas väg från gulesäcken till de blivande könskörtlarna i könslisten (5. veckan).

Dessa celler, som delar sig mitotiskt, kallas spermatogonier (hos män) och oogonier (hos kvinnor). Det är fråga om odifferentierade stamceller, som kan bilda stora mängder könsceller.

Vid gametogenesen delar sig spermatogonierna/oogonierna meiotiskt och differentierar vidare till mogna gameter (spermier/äggceller).

Hermostoputki = Neuralrör
Sukupuolirauhasharjanne = Könslist (rött)
Selänpuoleinen suolilieve = Dorsala sidan av tarmkäxet
Takasuoli = Baktarm
Viemärisuoli = Cloaca

 
 
Accessibility Feedback