fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Andra veckan

Under den andra fosterveckan fäster sig blastocysten allt fastare vid livmoderväggen. Samtidigt börjar chorion-hinnan i placentan (moderkakan) utvecklas. Nu börjar också blastocystens inre cellmassa (ICM) utvecklas till en tvåskiktad embryonalplatta. Tio dagar efter befruktningen är embryot fullständigt omgivet av livmoderslemhinnans celler.
Utgående från trofoblasterna differentieras celler, som delar sig och som etablerar kontakt med slemhinnans körtlar och blodkärl. Detta för att säkra att embryots näringsbehov blir tillfredsställt. Syncytiotrofoblasterna avger hydrolytiska enzymer, som bryter ner slemhinnan så att embryot kan tränga in i den. Detta är mycket viktigt.

Bilden visar:
Blastocyst
Embryoblast
Cytotrofoblast
Trofoblast
Syncytiotrofoblast

 
 
Accessibility Feedback