fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Anlagen för lungor och luftrör
   
sivusto123
Utvecklingen av lungornas segmentering
   
sivusto123
Den embryonala lungan
   

Andningsorganens utveckling

I motsats till många andra organ är lungorna inte funktionsdugliga på embryonalstadiet.
Man delar in lungornas embryonala utveckling i 5 delar:
Utvecklingsstadium            Period                      
1. Embryonalt                   26 dagar - 6 veckor 
2. Pseudoglandulärt            6-16 veckor
3. Kanalikulärt                  16-28 veckor
4. Sackulärt                      28-36 veckor
5. Alveolärt                       36 till födseln       
1. Det embryonala stadiet (dag 26-vecka 6).
Under 4. veckan startar lungornas utvecklingen. En lungknopp bildas som en ventral utbuktning av framtarmens endoderm. Lungknoppen växer på längden och anlaget för luftstrupe (trachea) utvecklas och delar sig i två grenar, som utvecklas till huvudbronkerna under dagarna 26-28. I samband med den följande osymmetriska förgreningen bestäms antalet lunglober. På den högra sidan utvecklas tre luftrörsanlag = bronker (bronchus) och på den vänstra sidan endast två.   
2. Det pseudoglandulära stadiet (vecka 6-16).
Nu bestäms antalet lungsegment. Det s.k. respiratoriska trädet börjar utvecklas i och med att bronkerna förgrenar sig 14 gånger. Terminala bronkioler bildas. Deras väggar bekläs av körtelceller och cilieförsedda celler. Andningsrörelserna startar vecka 12.
3. Det kanalikulära stadiet (vecka 16-28).
Varje terminal bronkiol delar sig i två eller flera respiratoriska bronkioler. I den mesodermala vävnaden runt dem utvecklas blodkärl.
4. Det sackulära stadiet (vekca 28-36).
De respiratoriska bronkiolerna delar sig i s.k. terminala säckar (=primitiva alveoler). Ett nätverk av kapillärer bildas runt dem.
5. Det alveolära stadiet (vecka 36-födseln).  
Nu utvecklas de tunnväggiga alveolerna och kapillärnätet runt dem. Ca två veckor före födseln uppnår produktionen av surfaktanter i pneumocyt 2-cellerna den maximala nivån. Surfaktanterna är av central betydelse för andningen. Samtidigt mognar kemoreceptorerna i artärerna, som reglerar andningsrörelserna. I fostervattnet finns dessutom bioaktiva föreningar (såsom EGF), som påskyndar lungornas utveckling. Det hydrostatiska trycket i fostervattnet bidrar också. Alveolbildningen fortsätter efter födseln och ända upp till 8 års ålder.    

 


 

 

 
 
Accessibility Feedback