fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi
klass 2

Människans utvecklingbiologi, Ihmisyksilön kehitysbiologia, developmental biology

De mekanismer, som reglerar de flercelliga arternas individutveckling, har bevarats ganska oförändrade från insekter till ryggradsdjur.
Av central betydelse är:
1. tillväxt genom celldelning
2. celldifferentiering
3. bildning av organ (morfogenes)
4. formgivning.
En serie inducerande signalmolekyler reglerar arternas utveckling, tillväxt och differentiering.
Först bildas ett embryo med tre groddblad. Därefter utvecklas de olika vävnaderna och organen med alla sina speciella celltyper. Den inducerande faktorn är ofta en löslig molekyl, vars halt påverkar genernas aktivitet, såsom bilden nedan visar.

Gen X               Båda aktiva                 X inaktiv                      Båda inaktiva                  
Gen Y                                                  Y aktiv

Etäisyys lähteestä = Avstånd från källan
Indusoijan määrä = Mängd inducerande faktor

                             

 
 
Accessibility Feedback