fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Embryonalskiktens utveckling

I slutet av den 2. veckan är embryonalplattan ganska rund. I början av den 3. veckan förlängs den och blir oval. I början av gastrulationen utvecklas epiblasterna i embryonalplattans bakända från epitelceller till mesenkymala celler och börjar vandra mot embryonalplattans mittlinje. Epiblasternas vandring leder till att den primitiva strimman uppstår. Den är i början är triangelformad. Senare syns den primitiva strimman (bestående av epiblaster) som en förtjockad linje på dorsalsidan i bakändan av embryonalplattan.  

Bilden visar: Kaudal ända (bakända); Kranial ända (framända); Amnions vägg (ljusgrön); Primitiv strimma; Hypoblast (gul); Epiblast (grön); Gulesäckens vägg (röd).


 
 
Accessibility Feedback