fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Extremiteternas utveckling

Extremiteternas dvs armarnas och benens utveckling hänger samman med somiternas utveckling (somitogenesen), som utvecklas från det paraxiala mesodermet. Armarnas utveckling startar redan på dag 24 från halssomiterna (kota C5-C8). Benens utveckling startar lite senare, på dag 28, från höftsomiternas nivå (kota L3-L5). T-box-generna (Tbx4 och Tbx5) och HOX-generna, som expresseras i de mesodermala vävnaderna styr utvecklingen och avgör om armar eller ben skall bildas. Extremiteternas muskulatur utvecklas från mesenkymal vävnad, som härstammar från somiternas myotomer. Bind- och benvävnaderna kommer från lateralskivans mesoderm.

Tillväxtfaktor-FGF-10, som produceras i det axiala och/eller paraxiala mesodermet, sätter igång extremiteternas utveckling. Tillväxtfaktor-FGF-10 inducerar bildningen av en åsliknande förtjockning (AER, apical ectodermal ridge) i ytepidermet. AER producerar tillväxtfaktor FGF-8, vilket leder till att det underliggande mesenkymet differentierar. Ifall någon av dess signalsystem och/eller retinoidsyrasignaleringen störs kommer armens/benets utveckling att förhindras.


Råttembryo vid 13 dagar.
L = muskelvävnad under utveckling i frambenet. Muskelvävnaden härstammar från somiter (S) som ligger intill neurralröret (N).
* = den epiteliala tillväxtknoppen (AER), som styr benets tillväxt och differentiering.
A = aorta
G = anlag för könsorgan och mesonefros. De utvecklas ur mellanmesodermet.

 

 
 
Accessibility Feedback