not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Testikel i ett foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (människa)
   
sivusto123
Testiklarnas vandring neråt
   

Testikel i ett foster (råtta)


T    = tunica albuginea    
C   = testikelsträngar, som innehåller runda spermatogonier   
MT = mesonefrostubuler, som deltar i utveckligen av testikelns nätverk - rete testis
M   = mesonefrosgång, som bildar bitestikel
PM = paramesonefrosgång, som tillbakabildas

 
 
Accessibility Feedback