fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Follikelns utveckling, munarakkuloiden kypsyminen, maturation of follicles

Äggcellen och granulosacellerna har rikligt med mikrovilli på ytorna. Äggcellens mikrovilli står i kontakt med granulosacellernas mikrovilli via av gap-junctions. Via dessa gap-junctions får äggcellen allt det glukos och alla de amniosyror, som den behöver för sin tillväxt. Detta är mycket viktigt, emedan basalmembranen, som omger hela follikeln, hindrar blodkärlen att tränga in i lagret av granulosaceller, vilket hindrar att näring kommer i närheten av äggcellen.

Samarbete mellan äggcell och granulosaceller

Funktioner i äggcellen, som är beroende av granulosacellerna
Ämnesomsättningen                                        Paus i meiosen

Tillväxten                                                        Äggcellens mognad

Funktioner i granulosacellerna, som är beroende av äggcellen
Celldelningen                                                   Follikelns organisation

Differentieringen                                              Follikelns tillväxt
                                                     
 

 
 
Accessibility Feedback