not available fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida / Människans utvecklingsbiologi / Andra veckan / Inplantation i livmoderslemhinnan
klass 2

Inplantation i livmoderslemhinnan, kohdun limakalvon uppoutuminen, implantation

Cytotrofoblasterna fortsätter att dela sig och bildar fler celler, som utvecklas till syncytiotrofoblaster. De trofoblaster, som ännu inte sjunkit in i slemhinnan, delar sig inte utan bildar polyploida jätteceller dvs. celler, som innehåller mer än den diploida kromosomuppsättningen.

I den inre cellmassan (ICM) uppstår i början 2. veckan en tvåskiktad struktur, en s.k. embryonalplatta. Embryonalplattan är avlång och skivlik. I embryonalplattans dorsala cellskikt (ektodermet) är cellerna stora och de kallas epiblaster. Mitt inne i ektodermet uppstår en vätskefylld hålighet, som kallas amnionsäck. Bilden visar ett 7,5 dagars embryo.


Bilden visar:
Blodkärl (klarröda) i livmoderslemhinnan (ljusröd)
Körtelgång
Syncytiotrofoblast (ljusblå)
Cytotrofoblast (gul)
Hypoblast (grön)
Epiblast (stora klarblå celler)
Amnionsäck (liten hålighet mellan amnioblaster och epiblaster)
Amnioblast (små klarblå celler)
Primitiv guleblåsa (stor hålighet under hypoblasten)