fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Inplantation i livmoderslemhinnan, kohdun limakalvon uppoutuminen, implantation

Cytotrofoblasterna fortsätter att dela sig och bildar fler celler, som utvecklas till syncytiotrofoblaster. De trofoblaster, som ännu inte sjunkit in i slemhinnan, delar sig inte utan bildar polyploida jätteceller dvs. celler, som innehåller mer än den diploida kromosomuppsättningen.

I den inre cellmassan (ICM) uppstår i början 2. veckan en tvåskiktad struktur, en s.k. embryonalplatta. Embryonalplattan är avlång och skivlik. I embryonalplattans dorsala cellskikt (ektodermet) är cellerna stora och de kallas epiblaster. Mitt inne i ektodermet uppstår en vätskefylld hålighet, som kallas amnionsäck. Bilden visar ett 7,5 dagars embryo.


Bilden visar:
Blodkärl (klarröda) i livmoderslemhinnan (ljusröd)
Körtelgång
Syncytiotrofoblast (ljusblå)
Cytotrofoblast (gul)
Hypoblast (grön)
Epiblast (stora klarblå celler)
Amnionsäck (liten hålighet mellan amnioblaster och epiblaster)
Amnioblast (små klarblå celler)
Primitiv guleblåsa (stor hålighet under hypoblasten) 
 
Accessibility Feedback