fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Vidfästningen vid livmoderväggen

Blastocysten fäster sig under den 6. dagen efter befruktningen.
L-selektinmolekyler, som finns på trofoblastcellernas yta, förmedlar kontakten till sockerrika receptorer på livmoderslemhinnan.  Växelverkan mellan L-selektin och dess receptorer gör det möjligt för embryot att fästa vid livmoderväggen på samma sätt som selektiner förmedlar kontakten mellan vita blodkroppar och endotelcellernas yta i blodkärl.

Bilden visar: L-selektin; L-selektin ligand; Epitelet i livmoderslemhinnan (grönt).

 
 
Accessibility Feedback