not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Anlagen för lungor och luftrör
   
sivusto123
Utvecklingen av lungornas segmentering
   
sivusto123
Den embryonala lungan
   

Den embryonala lungan


1 = luftrör        
A = artär           
B = bronkioler, som bekläs av kubiskt körtelepitel. Från bronkiolerna bildas alveoler.  

 
 
Accessibility Feedback