fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Follikelns utveckling, munarakkuloiden kypsyminen, maturation of follicles

Före puberteten förstoras folliklarna, genom att äggcellerna växer och granulosacellerna ökar i antal. I något skede bildas ett halvmånformat hålrum (antrum) inne i follikeln. Hålrummets form beror på att äggcellen och de omgivande granulosacellerna bildar en kulle = cumulus oophorus.

Granulosacellerna är fästade vid basalmembranen, som omger follikeln. Utanför basalmembranen bildas en kapselliknande struktur = theca folliculi.
Efter en tid kan man här urskilja två skikt:
1. theca interna = det inre skiktet
2. theca externa = det yttre skiktet
Theca interna innehåller rikligt med blodkärl och körtlar.
Theca externa består främst av bindvävsfibrer.
De granulosaceller, som ligger närmast äggcellen, bildar en solfjäderliknande struktur, som kallas corona radiata.

Bilden visar:
1. Napakappale = 1. Polkropp
Tuma = Kärna
Munasolun sädekehä = Corona radiata
Munarakkulan ontelo = Antrum
Munarakkulan kotelo (sisempi ja ulompi kerros) = Follikelns inre och yttre theca
Munasolun ketto = Zona pellucida
Munasolu = Äggcell = Oocyt
Granulosasolut = Granulosaceller. 
 
Accessibility Feedback