fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Urinorganens utveckling

Njurarnas utveckling

Under den 3. veckan startar njurarnas utveckling. De utvecklas ur mesodermal vävnad. I däggdjur kan man särskilja tre faser i njurarnas utveckling. Utvecklingen regleras både tidsmässigt och lokalt av homeoboxgener. Bildningen av de pariga njuråsarna startar tydligen genom att signaler från det paraxiala mesodermet anländer.

Njurens tre utvecklingsfaser 

1. Hos människan är pronefros sannolikt en tillfällig, icke-funktionsduglig njure. Pronefros bildas i övre ändan av de pariga njuråsarna just under gälbågarna. De segmenterade nefrotomerna (nefronanlagen) och mesonefrosgångarnas övre delar förkrymper under dag 24.-25. 

2. Mesonefros eller förnjuren fungerar som njure under en kort tid (mellan veckorna 6-10).  Mesonefros vidareutvecklas till strukturer i könsorganen och gonadernas gångsystem. Hos människan bildas 32-34 nefroner i mesonefrosåsarna under dag 24-25. De nedåtväxande mesonefrosgångarna (Wolffs gångar) når urogenitalsinus (kloaken) i slutet av 4. veckan.

3. Metanefros eller den egentliga njuren börjar utvecklas i början av den 5. veckan. Utvecklingen induceras av GDNF (eng. glial cell line-derived neurotrophic factor), som bildas i det metanefritiska mesenkymet. Först bildar mesonefrosgångarna en ureterknopp. 

Njurens tre utvecklingsfaser har sitt ursprung i det mesenkymala mesodermet och de utvecklas i kranio-kaudal riktning.
a) Epitelblåsorna eller nefrotomerna, som bildats i pronefros i halsområdet, förkrymper under dag 24-25. 
1 = gångar eller kanaler (ductus) i pronefros, vars nedre delar utvecklas till mesonefrosgångar (Wolffs gångar)
2 = pronefros under utveckling 
  
b) Pronefros utveckling startar i bröstkorgens övre del. Under den 26. dagen når de distala delarna av pronefrosgångarna höftområdet och kloaken. Streckad linje = förkrympt pronefros.           
3 = det metanefritiska mesenkymet, som bildar den egentliga njuren        
4 = kloaktarmen   

c) Under den 5. veckan börjar den egentliga njuren utvecklas i korsryggsområdet  
5 = gonadanlag, som utvecklats intill pronefros   
6 = pronefrostubuler, som står i kontakt med pronefrosutförsgångar  
7 = ureterknoppen = en utbuktning av pronefrosutförsgången, som inducerar utvecklingen av den egentliga njuren   
8 = som en följd av induktionen förtätas mesenkymcellerna och metanefros bildas. Först utvecklas nefronerna = njurens funktionella enheter. Ur ureterknoppen utvecklas njurens sammelrör, njurkalkarna och njurbäcken samt urinledaren (ureter).

Bilden har omformats från: Gilbert SF, 2006: Developmental Biology, 8th Edition, Sinauer Associates, Inc. Sunderland, USA.

 


 
 
Accessibility Feedback