fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Organens utveckling polku Hjärtats och blodkärlssystemets utveckling
klass 2

sivusto123
Schematisk bild av det embryonala blodomloppet
   
sivusto123
Hjärtanlagen
   
sivusto123
Det fyrrummiga hjärtat
   
sivusto123
Det embryonala hjärtat
   

Hjärtats och blodkärlssystemets utveckling

Gälbågsartärerna  

Via de pariga gälbågsartärerna förs blodet från ventralaortan till ryggaortan samt till hals- och nyckelbensartärerna.
I början finns 6 par gälbågsartärer (I-VI). Hos människan finns 3 par gälbågsartärer kvar (III, IV och VI).
Från de III gälbågsartärerna utvecklas halsartärerna. Från de IV gälbågsartärena bildas aortabågen och den högra nyckelbensartären. De VI gälbågsartärerna utvecklas till lungartärerna och ductus arteriosus. De första, andra och femte gälbågarna förkrymper före den 29. dagen. Vid den 8. veckan har artärsystemets grundstruktur utvecklats.


 
 
Accessibility Feedback