not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av ögat
   
sivusto123
Embryonalt öga
   
sivusto123
Fostrets öga
   

Embryonalt öga


M = hjärnans molekylära lager  
I = hjärnans mellancellskikt
E = hjärnans lager av ependymaceller  
III = tredje kammaren (III ventrikeln) 
D = mellanhjärnan (diencephalon)
N = den optiska stjälken, anlag för synnerv
C = det innersta lagret i den optiska blåsan bildar näthinnan   
L  = linsblåsan  
MA = anlag för övrekäkens utskott   

 
 
Accessibility Feedback