not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Nefron, Malphigisk kropp, njurkropp
   
sivusto123
Fostrets njure
   
sivusto123
Nefron och proximala slingrande gångar
   

Nefron, Malphigisk kropp, njurkropp


Huvuddragen i njurkroppens (nefronets) utveckling 
1 = pronefrosgång   
2 = ureterknopp, som inducerar bildningen av nefroner i det närbelägna förtätade metanefros-mesenkymet 
3 = cellerna i det metanefritiska mesenkymet förtätas
4 = de metanefritiska mesenkymcellerna utvecklas stegvis till epitelceller (gula bollar)  
5 = ureterknoppens skaft förlängs  
6 = ureterknoppens huvud förgrenas och inducerar bildningen av allt fler nefroner   
7 = ureterknoppen har förgrenats många gånger och bildar sammelrör, njurkalkar, njurbäcken och ureter (urinledare)
8 = nefronets proximala slingrande gång    
9 = del som utvecklas till Bowmans kapsel   
10 = utgående från njurartärernas huvudgrenar utvecklas glomerulus (blå kapillärnystan)   

 
 
Accessibility Feedback