fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Tandens rot

Emaljorganets kanter inte når ända ner till tandens rot, som därför inte bekläs av emalj.
Cementoblaster, som liknar ameloblasterna, producerar tandcement, som är mjukare än emalj.
Mesenkymcellerna producerar tandmembranens (periodontium) periodontalligament, som fäster tanden vid käkbenet.
Blodkärl och nerver växer in i tandpulpan via rotkanalen.
Tandroten utvecklas långsamt. De främre mjölktändernas rötter mognar först vid 1,5 års ålder, de tre kindtändernas rötter först vid 18-25 års ålder.

 

 
 
Accessibility Feedback