fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Ägglossningen, munasolun irtoaminen, ovulation, ovulatio

I början av varje menstruationscykel börjar 15-20 primära folliklar växa på grund av FSH:s inverkan. I vanliga fall blir endast en av dem helt mogen och den avges i mitten av menstruationscykeln i och med att follikeln spricker. De övriga folliklarna degenererar (fenomenet kallas atresi). Under den följande menstruationscykeln börjar en ny grupp folliklar utvecklas, varav endast en mognar fullständigt. På detta sätt degenererar största delen av folliklarna utan att någonsin uppnå mognad.
Bilden visar de olika faktorerna, som reglerar folllikelns utveckling och mognad.
 
Primäärifollikkeli = Primär follikel
Sekundäärifollikkeli = Sekundär follikel
Ennen ovulaatiota = Just före ovulationen
Ylläpitävä tekijä = Reglerande faktorer
aktiviini =  aktivin


 
 
Accessibility Feedback