fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Andra veckan

I embryonalutveckligens första skede är den genetiska regleringen av blastomererna avgörande för den utvecklingslinje, som de differentierande cellerna skall följa. Innan embryot fäster sig vid livmoderslemhinnan är de viktigaste regulatorgenerna Cdx2, Oct4, Gata6 och Nanog. Genprodukterna Cdx2 och Oct4, Gata6 och Nanog är parvisa antagonister. Under differentieringens förlopp avtar cellernas förmåga att differentiera i olika riktningar kontinuerligt.

Bilden visar:
Totipotent blastomer (röd)
Trofoblast (multipotent) (blå)
Embryonalt endoderm (multipotent) (gul)
Inre cellmassa (ICM) (pluripotent) (grön)
Epiblast (multipotent) (orange)

 
 
Accessibility Feedback