fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Embryonalskiktens utveckling

Mesenkymala celler tränger in i det första endodermet, som bildats av hypoblaster. De mesenkymala cellerna tränger undan hypoblasterna och bildar det egentliga endodermet.
I utrymmet mellan endodermet och ektodermet vandrar mesenkymala celler, som kommer att bilda det embryonala mesodermet. När mesenkymala celler kommer i den embryonala fåran förändras deras form och de blir flaskformade. Fenomenet när epiblastceller vandrar in i epiblasten och hypoblasten och som leder till bildning av mesoderm kallas invagination.

Bilden visar: Epiblast (grön); Hensen's nod (blå, alkeissilmu); Embryonal fåra; Amnioblast (grön); Hypoblast (gul); Mesodermceller (röda), som tränger sig in mellan epiblast (gröna) och hypoblast (gula); Gulesäcken (gul).

 
 
Accessibility Feedback