fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi
klass 1

Människans utvecklingbiologi, Ihmisyksilön kehitysbiologia, developmental biology

Människans utveckling börjar då mannens spermie befruktar kvinnans äggcell.
De två könscellerna (gameterna) bildar i och med befruktningen en enda cell - en s.k. zygot. Zygoten börjar dela sig ganska snabbt efter befruktningen. Händelseförloppet, som leder från den encelliga zygoten till en mångcellig individ, tar lång tid, dvs. ungefär nio månader. Många olika skeden ingår i denna utveckling.

Befruktningen föregås av en lång rad enskilda händelser, som var och en förbereder själva befruktningen. Både mannens och kvinnans könsceller går igenom en lång serie förändringar innan de är mogna för befruktningen. De förändras både genetiskt och utseendemässigt.
De mogna gameterna måste sedan frigöras från könskörtlarna (gonaderna) och vandra till äggledarens främre del, där själva befruktningen normalt äger rum. Sedan bör den befruktade äggcellen vandra vidare till livmodern och fästa sig vid dess slemhinna, som är beredd att ge näring åt den växande zygoten.

Alla dessa händelser förutsätter en normaltfungerande växelverkan mellan gameter och den vuxna individens kropp. Här spelar hormonerna i föräldrarnas kropp en viktig roll.  

 
 
Accessibility Feedback