not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Tidig primär follikel

Tidig primär follikel från ovarium från katt. H&E. x 400

När primordialfollikeln börjar utvecklas blir follikelepitelcellerna kubiska. En tidig primärfollikel omges av ett lager kubiska celler (pilspetsar). Kärnan (stjärna) i äggcellen syns tydligt.
(Sami Purmonen, TaY)

Pilspets = follikelepitelcell
Stjärna = kärna

 
 
Accessibility Feedback