not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Graafs follikel

Graafs follikel från katt. H&E. x 40

Äggcellen ligger på cumulus oophorus (CO), som bildats av granulosacellerna. Granulosacellerna omger äggcellen. Efter ovulationen bildar dessa celler corona radiata (CR). Utanför membrana granulosum syns basalmembranen (pil). Utanför basalmembranen syns theca interna (TI) och mindre tydligt theca extrena (TE). Antrum (stjärna) är stor. Uppe till höger syns delar av en gulekropp (CL = corpus luteum). (Sami Purmonen, TaY)

CO = cumulus oophorus
CR = corona radiata
pil = basalmembran
TI = theca interna
TE = theca externa
CL = corpus luteum = gulekropp
Stjärna = follikelhålighet

 
 
Accessibility Feedback