not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Sen primärfollikel

Sen primärfollikel från katt. H&E. x 200

En sen primärfollikel kännetecknas av att äggcellen omges av flera lager kubiska follikelepitelceller (tvåhövdad pil). Dessa celler kallas granulosaceller.
Runt äggcellen utvecklas zona pellucida (ZP), som syns tydligt.
I stroma (pilspets), som omger follikeln, utvecklas bindvävs theca folliculi, som avger hormoner. Äggcellens kärna (stjärna ) syns tydligt.
(Sami Purmonen, TaY)

Tvåhövdad pil = granulosaceller
ZP = zona pellucida
Pilspets = theca folliculi under utveckling
Stjärna = kärna med tydlig nukleol
 

 
 
Accessibility Feedback