not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Folliklar, munarakkulat, follicles

Ovarium, barkskikt (cortex) från katt. H&E. x 40.

Ovarierna består av en inre märg (medulla), som omges av en yttre bark (cortex).
Ytterst bekläs ovariet av ett enkelt kubiskt (ibland platt) epitel, som kallas germinalt epitel (GE). Just under det germinala epitelet finns primordialfolliklarna (pilspets). Djupare i cortex finns folliklar i olika utvecklingsstadier (stjärna). Under det germinala epitelet ligger tunica albuginea, som är svår att urskilja i denna färgning. (Samin Purmonen, TaY) 

GE = germinalt epitel
Pilspets = primordialfolliklar
Stjärna = folliklar i olika utvecklingsstadier

 
 
Accessibility Feedback