not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Graafs follikel

Graafs follikel från katt. H&E. x 200

Zona pellucida (ZP) som består av glukoproteiner och proteoglykaner bildas mellan äggcellen (pil) och granulosacellerna (CR = corona radiata och CO = cumulus oophorus).
Den stora kärnan i äggcellen (pilspets) syns tydligt. (Sami Purmonen, TaY)

ZP = zona pellucida
CR = corona radiata
CO = cumulus oophorus
pil = äggcell
Pilspets = kärna i äggcell

 
 
Accessibility Feedback