not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Primordialfollikel, 4
   
sivusto123
Tidig primär follikel, 5
   
sivusto123
Sen primärfollikel, 6
   
sivusto123
Sekundär follikel, 7
   
sivusto123
Graafs follikel, 8
   
sivusto123
Graafs follikel, 9
   

Sekundär follikelSekundär follikel från katt. H&E. x 200

I en sekundär follikel utvecklas mitt i granulosacellerna håligheter med follikelvätska eller antrum (stjärna). Granulosacellerna bildar membrana granulosum (MG). Äggcellen växer inte mera efter detta. (Sami Purmonen, TaY)

Stjärna = follikelhålighet
MG = membrana granulosum 

 
 
Accessibility Feedback