fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Hampaan kehitys

Hampaan osat kehittyvät eri sikiökautisista kudoksista. Ameloblastit kehittyvät ektodermistä, odontoblastit kraniaalisesta hermopienasta ja sementosyytit mesenkyymistä.

Hampaan kehityksessä voidaan eritellä viisi eri vaihetta.

  1. Hammasaihiovaihe: Neuroektodermaaliset solut indusoivat ektodermaalisia epiteelisoluja kasvamaan ja muodostamaan epiteliaalisen hammasaihion. Aihioita on 20 kappaletta, yksi jokaiselle maitohampaalle.
  2. Varhainen lakkivaihe: Epiteliaalisen hammasaihion solut proliferoituvat ja tuppeutuvat alapuoliseen mesodermiin             
  3. Myöhäinen lakkivaihe: Ohut soluvarsi, hammaspiena, liittää alaspäin kasvavat solut ektodermaaliseen epiteeliin. Hammasaihion kasvavassa päässä olevat solut muodostavat vaippamaisen neuroektodermaalisten solujen täyttämän rakenteen. Epiteliaalista hammasaihiota rajaa ulompi ja sisempi dentaaliepiteeli. Pysyvien hampaiden aihiot kehittyvät hammaspienasta ja pysyvät lepotilassa. Kiillesolmu signaloi hampaan kehitystä.
  4. Kellovaihe: Vaippa on kruunun muodostavan hammasperäisen elimen alku. Ulompi dentaaliepiteeli ympäröityy kapillaarien verkostolla. Sisempi dentaaliepiteeli kehittää yksittäisen kerroksen kiillettä erittäviä ameloblasteja. Hammasnystyn uloimmat solut erikoistuvat dentiiniä muodostaviksi odontoblasteiksi.
  5. Hampaan puhkeaminen: Hammaspussi on kehittyvää hammasta ympäröivä sidekudospussi. Siitä muodostuvat sementtiä erittävät sementoblastit ja hammasta hammaskuopassa pitävän juurikalvon muodostavat solut.

 
 
Saavutettavuusseloste