fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Cytokines

Med begreppet cytokines förstås att dottercellerna snörs av. Vid cytokinesen fördelas cellens organeller mellan dottercellerna. Själva avsnörningen sker med hjälp av aktinfilament och myosin, som bildar en kontraktil ring på cellmembranet. Ringen bildas efter att kärnspolen bildats och mitt emellan centrosomerna. Ringen börjar kontrahera i början av anafasen och kontraktionen fortsätter till dottercellerna förenas av endast en tunn cytoplasmabrygga.

Cytokines kan ske oberoende av kärnans delning. Vissa celler går igenom många kärndelningar utan cytokines. Oftast är cytokinesen symmetrisk och dottercellerna lika stora. I samband med celldifferentiering kan celler av olika storlek uppkomma vid cytokines. De olika stora dottercellerna kan innehålla olika typer av organeller.
Bildtext: RING SOM BILDATS AV AKTIN- OCH MYOSINFILAMENT; DOTTERCELLER.


 
 
Accessibility Feedback