fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt
klass 1

Tillväxt

En levande organism kan tillväxa på två olika sätt:
1. genom att de enskilda cellerna ökar i storlek. Detta kallas hypertrofiering.
2. genom att antalet celler ökar vilket kallas proliferation.

När det gäller encelliga organismer är tillgången på näring den avgörande faktorn för tillväxthastigheten. Sålunda kan E. coli  vid optimala betingelser dela sig en gång var 20.-30. minut.

I mångcelliga organismer förekommer olika cellpopulationer. Vissa celler delar sig hela tiden, andra delar sig nu och då, en del celler delar sig t.ex. som en följd av en skada. Vissa celler delar sig aldrig. En vuxen människa måste dagligen producera många miljoner nya celler för att ersätta de som nöts bort och de som dött genom programmerad celldöd (apoptos).

Ju lägre differentieringsnivå en cell befinner sig på desto bättre delningsförmåga har den.

 
 
Accessibility Feedback