fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Replikationen
   

Interfas

Under interfasen produceras stora mängder proteiner i cellen. Cellen växer i storlek och den fördubblar sitt DNA och många andra organeller. Interfasen delas i G1-, S- och G2-fas.

G1-fasen är vanligen cellcykelns längsta och mest varierande fas. Ifall cellerna lider brist på näring eller ifall de får stimuli som inhiberar delning så kan stanna i G1-fas för mycket långa tider. Under G1-fasen kontrollerar cellerna hela tiden både sin omgivning och sig själva och först därefter avgör de om de 1) skall gå vidare mot en celldelning, 2) tillfälligt stanna upp i G1-fasen eller 3) t.o.m. förbli i G1-fasen för alltid (dvs. övergå till G0-fas). 

För att kunna gå vidare i cellcykeln måste cellen försäkra sig om följande:
1. att cellen är tillräckligt stor
2. att DNA inte innehåller skador
3. att omgivningen är gynsam (t.ex att det finns tillräckligt näring). 

Under S-fasen (syntesfasen) sker fördubblingen av DNA eller replikationen. Detta sker med hjälp av DNA-polymeras.
G2-fasen är interfasens sista fas. Nu förbereder sig cellen för delningen. I slutet av G2-fasen, innan delningen startar, kontrolleras att cellens genom har replikerats på rätt sätt och fullständigt.

 

 
 
Accessibility Feedback