fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Kromosomerna
   
sivusto123
Celldelningens faser, LM
   

Celldelning

I celldelningen skiljer man på kärnans delning och delningen av själva cellen eller cytokinesen.
Kärnan kan delas på två sätt, mitotiskt eller meiotiskt.
Mitosen representerar den könlösa (asexuella) delningen. Vid mitosen överförs genomet oförändrat till dottercellerna. Den mitotiska delningen är grunden för de mångcelliga organismernas tillväxt. Meiosen är den könliga delningen och förekommer hos organismer som har könlig förökning. Vid meiosen halveras den diploida arvsmassan och som resultat fås haploida könsceller. I honliga individer resulterar meiosen i en äggcell och två polkroppar. I hanliga organismer är resultatet av meiosen fyra spermier.

Bilderna visar schematiskt de olika faserna inom mitos och meios.
Bildtext: MITOSENS FASER; Profas; Metafas; Anafas; Telofas och cytokines.
MEIOSENS FASER; Profas I; Metafas I; Anafas I; Meiosens II delning
  

 
 
Accessibility Feedback