fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Malign neoplasi
   

Cancer

Celldelningen är i normala fall en noga reglerad process, som svarar emot organismens behov. I vissa fall brister emellertid kontrollen, och celler börjar dela sig okontrollerat. Detta leder till uppkomsten av tumörer. En godartad tumör håller sig klart inom givna gränser men cellerna i en elakartad tumör tränger sig ut i den omgivande vävnaden och bildar metastaser i kroppen. För att tillgodose sina egna behov av syre och näring inducerar cancercellerna tillväxt av blodkärl in i tumören. Cancerceller än vanligen ganska odifferentierade, vilket försvårar identifieringen och vården. Bilden visar en scanning-elektronmikroskopisk bild av odlade cancerceller.

 
 
Accessibility Feedback