not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

EM-bild av mitos

Elektronmikroskopisk bild av en cell som delar sig mitotiskt. Det är fråga om en odlad levercancercell från människa. Genomet har kondenserats till kromatider (pil) och kärnmembranet runt dem har försvunnit.

 
 
Accessibility Feedback