not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Tillväxt / Cellcykeln / Celldelning / Mitosens interfas och profas, LM
bild

Mitosens interfas och profas, LM

 

Ljusmikroskopisk bild av celler. Till vänster (kl. 7) ses en cell, som befinner sig i slutet av interfas. Till höger (kl. 3) ses en cell i profas.