not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Cellcykeln polku Celldelning polku Mitosens interfas och profas, LM
bild

Mitosens interfas och profas, LM

 

Ljusmikroskopisk bild av celler. Till vänster (kl. 7) ses en cell, som befinner sig i slutet av interfas. Till höger (kl. 3) ses en cell i profas.

 
 
Accessibility Feedback