fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet
klass 1

Cellmembranet

Cellerna omges av ett cellmembran, som består av ett bubbelt lipidskikt. Största delen av lipiderna hör till gruppen fosfolipider men cellmembranet innehåller också t. ex. kolesterol.
I cellmembranet finns en stor mängd olika proteiner, t.ex. receptorer. Med hjälp av dessa membranproteiner fäster cellen vid andra celler och vid basalmembranen. Membranproteiner fäster också cellens inre strukturer. Cellmembranets proteiner har ofta sockergrupper kopplade till sig.

Cellmembranet är ett semipermeabelt membran, vilket innebär att små molekyler, såsom t.ex. vatten, penetrerar membranet med hjälp av osmotiska krafter medan största delen av transporten genom cellmembranet regleras mycket noggrant. I cellmembranet förekommer speciella kanaler för t. ex olika joner eller socker. Dessa kanaler byggs upp av proteiner. På detta sätt kan cellen upprätthålla inre optimala betingelser, som klart avviker från dem i den yttre miljön.

 


Även cellmembranets struktur är betydelsefull. Ett exempel på detta är mikrovilli på tunntarmens epitelceller, som förstorar ytarealen och därmed underlättar apsorptionen av näringsämnen.

Översätt Glykoprotein; Fosfolipider i dubbelmembranet; kolesterol; Transportprotein; Receptor

 

 
 
Accessibility Feedback