fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Cellcykeln polku G0-fas: cellcykelns ändpunkt
klass 1

G0-fas: cellcykelns ändpunkt

Största delen av cellerna i organismen befinner sig i G0-fas, dvs. cellcykeln har stannat. Orsaken till att cellcykeln stannar kan vara brist på tillväxtfaktorer, som stimulerar cellcykeln. I G0-fasen innehåller cellerna inga cykliner och inte heller cyklinberoende kinaser (CDK). Celler i G0-fas kan börja dela sig på nytt om man tillför tillväxtfaktorer. Sannolikheten för att en cell skall gå in i G0-fas ökar för varje celldelningsvarv den genomgått.

 
 
Accessibility Feedback