fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Interfascell, LM
   
sivusto123
Replikationen
   
sivusto123
Replikationen av DNA
   

Cellcykeln

Cellernas liv följer en viss rytm som kallas cellcykel där celldelningsfasen (mitosen) alternerar med interfasen. Avsikten med cellcykeln är vanligen att producera två identiska celler. Celldelning behövs för att mångcelliga organismer skall kunna växa. Encelliga organismer utgör ett undantag. I början av embryonalutvecklingen sker mycket intensiv celldelning. Celldelning behövs emellertid genom hela livet. 

Olika celltyper har olika långa cellcykler. Själva celldelningen räcker i de flesta celler allra högst en timme, vilket är en bråkdel av hela cellcykeln. I cellcykeln finns flera checkpunkter, som har till uppgift att säkerställa att cellen inte går vidare till följande fas för tidigt. När omständigheterna inne i cellen och utanför den är lämpliga för celldelning sker förändringar i vissa nyckelproteiners struktur. Härvid frigörs specifika proteinkinaser från inhiberande faktorer. Detta inleder en händelsekedja, som leder till fördubbling av DNA och cellens delning.
Cellcykelns faser följer efter varandra såsom bilden visar:

  1. G1-fas: tillväxtfas (Interfas) 
  2. S-fas: fördubbling av DNA (Interfas) 
  3. G2-fas: DNA:s integritet säkerställs (Interfas) 
  4. M-fas: cellens delning (Mitos) 

 
 
Accessibility Feedback