fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism
klass 1

Metabolism

Cellens ämnesomsättning eller metabolism omfattar en oändlig mängd kemiska reaktioner. En av de viktigaste reaktionskedjorna är cellens energimetabolism. Den handlar om hur organismen skaffar sig närgingsämnen och den använder energin från dem för att upprätthålla av livet.

Cellens ämnesomsättning kan delas i två delar.
1. Katabolism = nedbrytningen av ämnen, som kommit utifrån eller lagrats i cellen. Härvid avges energi.
2. Anabolism = syntes av makromolekyler från enkla molekyler. Härvid krävs energi.  

En del av ämnesomsättningen sker i själva cytoplasman. Peroxisomer och mitokondrier deltar emellertid också i ämnesomsättningen och de effektiverar den.

Vissa celler använder syre vid sin ämnesomsätttning (aerob metabolism), andra celler klarar sig utan syre (anaerob metabolism). Multicellulära organismer har många olika celltyper, som har olika uppgifter och olika metabolism.

 
 
Accessibility Feedback