fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cellulära skador
   

Celldöd

En cell kan dö på två sätt:
1. genom apotos
2. genom nekros.
Apoptos kallas ofta programmerad cell död och innebär att cellen gör självmord. Apoptos är en naturlig del av organismens normala liv.  
Nekros innebär att cellen dör på ett okontrollerat sätt eller genom en olycka. Nekros omfattar ofta många celler medan apoptos gäller en enskild cell i gången. Nekros leder till inflammation. Vid apoptos uppkommer ingen inflammation. 

Bilden visar Apoptos till vänster och Nekros till höger

 
 
Accessibility Feedback