not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Cellcykeln polku Celldelningens faser, LM
bild

Celldelningens faser, LM

  

Bilden visar celler i olika faser av celldelningen. DNA lyser rött och kärnspolen grönt. Det syns tydligt hur kärnspolens trådar drar de fördubblade kromosomerna isär mot motsatta poler.

 
 
Accessibility Feedback