not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Meiosens diploten, LM

Ljusmikroskopisk bild av diploten-fasen i meiosens I profas. Chiasmata håller ihop kromosomerna.

 

 
 
Accessibility Feedback