fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Signalering
klass 1

Signalering

Cellen registrerar hela tiden sin miljö och de förändringar, som sker där. Förändringarna registreras som retningar, som vid en viss nivå åstadkommer en aktivering av det inrecellulära retningsledningsystemet. 

Cellsignaleringen börjar vid receptorn. Under signaleringrutten förstärks signalen och responsen kan synas t.ex. som förändringar i cellens ämnesomsättning eller i genernas expression

Att märka är att cellen hela tiden utsätts för många olika retningar, som inte enskilt ger upphov till förändringar i cellens funktioner. Retningar som sker samtidigt kan dessutom uppväga varandras responser och därmed fungera som ett slags buffertar.  En respons uppstår endast då tröskelvädet överskrids.
Bildtext: Ligand/retning; Receptor; Signaleringsrutt; Modulation "på vägen" ; Förstärkning av retningen; Reglering av ämnesomsättning; Reglering av genexpression; Förändringar i cellens stödskelett.

 

 
 
Accessibility Feedback