fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kärnan
klass 1

sivusto123
Loberad kärna
   
sivusto123
Celler med många kärnor
   
sivusto123
Cell med stor kärna
   

Kärnan

Kärnan är cellens största organell och den innehåller cellens genetiska material dvs DNA. Under cellernas delningsfas kondenseras DNA:et till kromosomer. Mellan delningarna (i interfas) är DNA:et lösare packat, i form av kromatin.
Översätt bild: Kärna; Kärnmembran; Nukleol; Kromatin
Kärnan beskrevs för första gången år 1833 av Robert Brown.
Kärnan är vanligtvis rund eller oval. I de neutrofila vita blodkropparna är kärnan loberad, dvs uppdelad i många olika delar. De flesta celler har en kärna. Däggdjurens mogna röda blodkroppar saknar emellertid kärna. Kärnan omges av ett kärnmembran, som har små öppningar, kärnporer. Via dessa kärnporer vandrar ämnen mellan kärnan och cytoplasman. Exempel på sådana ämnen är messenger-RNA, som är modell för proteinsyntesen i cytoplasman. Transporten mellan kärna och cytoplasma regleras av speciella transportprotein.

Tidigare trodde man att kärnan var ganska "löst" organiserad. Nya undersökningar har emellertid visat att kärnan innehåller många olika specialområden. Vissa av dem är mycket dynamiska och utbyte av protein mellan dem sker snabbt.
Översätt bild: Kromosom; Kromatin; Nukleosom; Histon protein


 

 
 
Accessibility Feedback