fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
EM-bild av mitos
   
sivusto123
Mitosens interfas och profas, LM
   
sivusto123
Mitotisk metafas, LM
   
sivusto123
Mitotisk anafas, LM
   
sivusto123
Mitotisk telofas och cytokines, LM
   

Mitos

Mitosen indelas i sex faser:

  1. Profasen. Centrosomkomplexet har fördubblats redan under interfasen. Centrosomerna börjar vandra mot var sin pol i cellen. Genomet, som fördubblats redan under interfasen, packas ihop till tjocka systerkromatider. Detta kallas kromosomernas kondensering.
  2. Prometafas. Denna fas är snabb. Kärnmembranen faller sönder och spoltrådarna från de båda polerna fäster vid centromererna, som håller ihop systerkromatiderna.
  3. Metafas. De två kromatiderna som kromosomerna består av syns nu tydligt. Alla kromosomer lägger sig cellens ekvatorialplan. Detta sker med hjälp av spoltrådarna. Systercentromererna ligger på var sin sida om delningsplanet. 
  4. Anafas. Systerkromatiderna lossnar och drar sig från varandra och spoltrådarna för dem till motsatta poler. 
  5. Telofas. Telofas är mitosens slutfas. Systerkromatiderna har samlats i var sin ända av cellen. Den mitotiska spolen bryts ner. Kromatinet blir mindre kondencerat. Kärnmembranet återbildas. 
  6. Cytokinesen. Under cytokinesen delas cellens cytoplasma mellan dottercellerna. En ring bestående av aktin snör av cellen på mitten. 

 

 
 
Accessibility Feedback