not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Mitotisk metafas, LM

Mitt i bilden syns en cell i mitotisk metafas. Kromosomerna är tjocka och tydliga och de ligger i ekvatorialplanet.

 
 
Accessibility Feedback