not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Tillväxt / Cellcykeln / Celldelning / Meiosens diploten, LM
bild

Meiosens diploten, LM

Ljusmikroskopisk bild av diploten-fasen i meiosens I profas. Chiasmata håller ihop kromosomerna.