not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lungcancer / Skivepitelkarcinom / Skivepitelkarcinom, översikt
bild

Skivepitelkarcinom, översikt
   
Skivepitelkarcinom, 40x
   
Skivepitelkarcinom, 100x
   
Skivepitelkarcinom, 200x
   
Skivepitelkarcinom, 400x
   
Keuhko
   

Skivepitelkarcinom

Snitt från lunga med atypiska skivepitelkarcinom öar (pilar). Mellan karcinomöarna förekommer inflammatorisk vävnad.
H&E.