fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Andningsorganen polku Lobulär lunginflammation
klass 1

sivusto123
Lobulär lunginflammation, översikt
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 40x
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

Lobär lunginflammation förorsakas av bakterier, vanligtvis pneumokoccer. Hela eller nästan hela lungloben insjuknar. Hög feber hör till sjukdomsbilden. Oftast är inflammationen begränsad till den ena lungloben.

 
 
Accessibility Feedback